KONTAKT 274 781 341
OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7.30 – 16h
OBJEDNÁVKA SLUŽEB
OSOBNÍ ASISTENCE: 274 781 341
od pondělí do pátku 7.30 – 16h

AUTODOPRAVA: 216 216 444
od pondělí do pátku 7.30 – 16h

Ceník služeb - regionální slevy

Před započetím služby je vždy předem projednána smlouva s klientem, která obsahuje mimo jiné i přesnou specifikaci požadovaných služeb, jejich rozsahu a ceny.

Platba za služby: Po celou dobu služby má u sebe klient výkaz služeb, kam po každé službě asistent zapíše - kdy služba proběhla a jak byla dlouhá. Na konci měsíce nebo po ukončení služby klient potvrdí svým podpisem počet, délku a kvalitu provedených služeb a asistent se postará o doručení výkazu Heweru. Kopie výkazu zůstane klientovi pro kontrolu.

Na základě tohoto výkazu bude klientovi do 10 dnů následujícího měsíce vystavena faktura, kterou klient složenkou nebo převodem uhradí.Doba splatnosti je 10 dnů ode dne vystavení faktury a to připsáním fakturované částky na účet organizace Hewer. Ceník je platný od 1.3.2016

 

Ústí nad Labem, Plzeň, Pardubice - ceník služeb osobní asistence  Základní cena:
Základní cena (hodinová sazba) za jednu hodinu osobní asistence
 130 Kč / hodina
Slevy ze základní ceny za službu osobní asistence v rozsahu 2 a více hodin*Cena po slevě:
V pracovní době (Pondělí - Pátek od 6h do 22h)
sleva ze základní hodinové sazby - 35Kč
 95 Kč / hodina 
108 Kč
Mimo pracovní dobu (Pondělí - Pátek od 22h do 6h + víkendy a svátky)
sleva ze základní hodinové sazby - 22Kč
 108 Kč / hodina 
120 Kč

*NÁROK NA CENU JE PODMÍNĚN ÚHRADOU FAKTUR VE SPLATNOSTI, POKUD FAKTURY NEJSOU HRAZENY ŘÁDNĚ A VČAS SLEVY NEJSOU POSKYTOVÁNY

*Slevy není možné uplatnit na více kratších služeb poskytnutých v rámci jednoho dne

Například: Na službu poskytnutou v rámci jednoho dne souvisle od 8 do 11 hodin je možné slevu uplatnit, neboť souvislá doba služby přesahuje dobu dvou hodin, na služby poskytnutou v rámci jednoho dne například od 8 do 9 hodin a dále například od 12 do 13 hodin není možné slevu uplatnit, protože doba každé jednotlivé služby je v tomto případě kratší nežli dvě hodiny.