KONTAKT 274 781 341
OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7.30 – 16h
OBJEDNÁVKA SLUŽEB
OSOBNÍ ASISTENCE: 274 781 341
od pondělí do pátku 7.30 – 16h

AUTODOPRAVA: 216 216 444
od pondělí do pátku 7.30 – 16h

Nabídka práce

Jsme neziskovou organizací, která se zabývá poskytováním terénní sociální služby osobní asistence.  Naším posláním je individuální terénní péče o klienta s cílem naplnění všech jeho základních životních potřeb a zapojení do života kolem sebe podle vlastního rozhodnutí.

Hewer – občanské sdružení vzniklo v dubnu roku 1997, kdy popud k jeho vzniku dala Ing. Jana Hrdá. Ačkoli měla sama těžké tělesné postižení, aktivně se věnovala sociální práci. Původním záměrem byla „komplexnost“ pomoci komukoli, kdo se dostal do nezvyklé životní situace s následným upoutáním na lůžko či na vozík (po úrazu, zhoršení stávající nemoci apod.), nebo do sociální izolace, a to v rámci tělesného, smyslového, mentálního nebo kombinovaného postižení. Tento záměr jsme tehdy vyjadřovali posláním: „Vezmeme Vás za ruku a provedeme Vás změtí sociálních dávek, příspěvků, zdravotních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav bytů, odborné zdravotní a pečovatelské sociální služby až po případné zaměstnání.“ Z takto širokého záběru v průběhu let, v souvislosti se zájmem a potřebami těch, kvůli kterým Hewer vznikl, vykrystalizovala primární specializace na osobní asistenci v rámci terénní asistenční služby, napříč všem typům postižení a věku.

Aktuální nabídky práce:

Stálá nabídka práce – osobní asistent/ka, pečovatel/ka:


Práci osobního asistenta i pečovatele lze dělat dlouhodobě na plný úvazek, ale i krátkodobě jako brigádu nebo praxi při škole. Pokud i vy sami chcete být prospěšní lidem, kteří se bez pomoci druhého člověka neobejdou, a splňujete nezbytné předpoklady pro tuto práci, zašlete nám svůj životopis na nabor@hewer.cz

Osobním asistentem se může stát každý zdravotně způsobilý a bezúhonný člověk, který má dokončené základní vzdělání a je ochotný dále si ho doplňovat. Pokud uvažujete o studijní praxi v naší organizaci, kontaktujte nás prosím na e-mailu: nabor@hewer.cz