KONTAKT 274 781 341
OD PONDĚLÍ DO PÁTKU OD 7.30 – 16h
OBJEDNÁVKA SLUŽEB
OSOBNÍ ASISTENCE: 274 781 341
od pondělí do pátku 7.30 – 16h

AUTODOPRAVA: 216 216 444
od pondělí do pátku 7.30 – 16h

Královéhradecký kraj - napsali o nás

Od prosince roku 2012 poskytuje občanské sdružení Hewer osobní asistenci v rodině pana G. Panu G je 35 let, je vážně nemocen, v důsledku nemoci ochrnul na polovinu těla, nyní je již pouze ležící.

Pan G žije v domě se svojí manželkou, která je v současné době na mateřské dovolené se dvěma malými dětmi.  Rodina nemá dostatek finančních prostředků na osobní asistentku, která jim může alespoň trochu pomoc v této nelehké situaci – Je nezbytné zajistit hygienu pana G, rehabilitační cvičení, pomoc v domácnosti, pomoc s dětmi, pomoc s úřady. Paní G statečně bojuje,  aby vše zvládla, ale dle asistentky z Občanského sdružení  Hewer  je toho na ní někdy skutečně hodně.

Klub VV Hradec Králové poskytl na osobní asistenci pana G přes nadační fond Heweru částku 10.000,- Kč, která je v současné době téměř vyčerpána.

Po návštěvě u rodiny G, kde jsme byli společně se zástupkyní již zmiňovaného Občanského sdružení  Hewer, jsme se rozhodli tuto rodinu, kterou tak nepříjemně zasáhl osud, finančně podpořit.

Naše finanční pomoc byla směřována dvěma směry, hlavní přínos vidíme v zajištění odpovídající asistence panu G a samozřejmě jsme také chtěli podpořit rodinu finanční částkou, která by alespoň minimálně kompenzovala veškeré výdaje, které byly spojené s péčí o pana G a zároveň o dvě malé děti. Neskrýváme obdiv nad tím, jak se k celé věci postavila paní G, která zvládá udržet chod celé domácnosti.

Jako Nadační fond pomoci jsme se proto rozhodli věnovat rodině G Nadační příspěvek v celkové výši  50.000,- Kč. Tento dar jsme podmínili tím, že částka 30 tis Kč bude příspěvek na asistentku pro p. Ga zbylých 20 tis. bude použito na běžné výdaje spojené s běžným chodem domácnosti.

Tento příběh je především inspirativní pro nás všechny, neboť odhodlanost paní G a její psychické i fyzické nasazení je opravdu obdivuhodné a toho si nesmírně vážíme. Paní G je takovým malým dobrým příkladem v tomto světě, v naší společnosti a v dnešní době vůbec.  Panu G přejeme brzké uzdravení a jeho manželce a dětem mnoho sil.

Za Nadační fond pomoci chceme poděkovat Občanskému sdružení Hewer, především osobní asistentce paní Drahotské a vedoucí střediska osobní asistence paní Henychové za jejich práci a ochotu pomoci druhým!

Chcete podpořit činnost Nadačního fondu pomoci? Transparentní účet: 500 505 005/5500

Děkujeme!

Tým NFP